Welkom

mantelzorg

Werk met zorg combineren is een hele uitdaging. Meer dan 100.000 werkende mantelzorgers in Vlaanderen weten er alles van.

Welkom op de website mantelzorgvriendelijk ondernemen!

Meer dan 100 000 Vlamingen combineren hun betaalde job met mantelzorg. Deze website biedt informatie over het afstemmen van werk met onbetaalde mantelzorgtaken en is vooral gericht naar werkgevers, HR consultants, trainers, coaches, loopbaanbegeleiders, preventiemedewerkers, maar ook naar werkende mantelzorgers zelf.  Op deze website vindt u heel wat nuttige documentatie en links, alsook concrete tips, instrumenten (zie overzicht tools) en een stappenplan om een mantelzorgvriendelijk beleid en klimaat te installeren in uw organisatie (tools: 'test voor werkgevers', 'organisatiescan', 'vormingsbundel'). Op deze website vindt u ook tips en methodieken hoe u concreet kan omgaan met specifieke individuele mantelzorgsituatie (tools: 'mantelzorgvriendelijke maatregelen', 'gespreksleidraad', 'mantelzorgcoach' en het 'reflectiedocument voor mantelzorgers') . Al wie interesse heeft in mantelzorgvriendelijk ondernemen, kan deze website als vertrekpunt en leidraad gebruiken.

Doorheen de verschillende luiken van de website wordt u gegidst door het thema mantelzorg ("context"), de combinatie werk en zorg, de meerwaarde van het investeren in een mantelzorgvriendelijk klimaat ("pijlers en meerwaarde") en de stappen die gezet kunnen worden op weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur ("start"). Mantelzorgers kunnen hier ook terecht voor het "doe-het-zelf-pakket" waarin zij gegidst worden na te denken over hun noden en hoe deze over te brengen naar hun werkgever.

Wil u praktisch aan de slag en met uw organisatie groeien naar een duurzame, toekomstgerichte en mensgerichte onderneming? Wil u weten hoe u onze tools en vormingsmethodieken kan toepassen? Volg dan zeker onze tweedaagse Train de Trainer. Meer info over onze Train de Trainer kan u verkrijgen via mantelzorgvriendelijk-ondernemen@howest.be.

Opgelet: De knoppen bovenaan de pagina moet u tweemaal aanklikken om het menu tevoorschijn te zien komen. Voor een duidelijk overzicht van de inhoud van deze website kan je helemaal onderaan deze pagina de 'sitemap' bekijken.

We wensen u een boeiend traject op weg naar een mantelzorgvriendelijke organisatiecultuur!

Vragen of hulp? Neem dan contact op met ons via mantelzorgvriendelijk-ondernemen@howest.be

Volg ons ook zeker op Twitter, Facebook en LinkedIn:

  


ESF-Project Mantelzorgvriendelijk Ondernemen

Deze website werd ontwikkeld door het Kennispunt Mantelzorg, de onderzoeksgroep van de bacheloropleiding Verpleegkunde van de Hogeschool West-Vlaanderen (Howest), in samenwerking met drie partnerorganisaties (zie Ambassadeurs).

Deze website is het resultaat van een tweejarig project (2013-2015) binnen de oproep Innovatie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De website en de beschikbare instrumenten werden ontwikkeld dankzij de steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid. Het ESF-Agentschap daagt organisaties uit acties op te zetten die het functioneren van de arbeidsmarkt duurzaam verbeteren. Dat doet het met zowel Europese als Vlaamse middelen. Het Agentschap verwerft en deelt kennis zodat het kan bijdragen tot de oplossingen van vandaag en morgen. ESF komt tot dit resultaat door een voortdurende samenwerking met partners. Meer info op www.esf-agentschap.be.

Om de leesbaarheid van de website te behouden, wordt telkens in de ‘hij’-vorm geschreven wanneer het om mantelzorgers/werknemers/werkgevers/… gaat. Uiteraard geldt dit alles zowel voor mannelijke als vrouwelijke mantelzorgers/werknemers/werkgevers.