Nuttige contacten

NUTTIGE CONTACTEN

Deze adressen zijn ook te vinden in de mantelzorgwijzer: deze is te downloaden onder 'Start', 'Overzicht van tools'.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen (RVA) (www.rva.be)

Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) (website )

Rijksdienst voor Pensioenen (website )

Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS)

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (www.werk.belgie.be)

Voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte:

  • Magenta: biedt ouders en professionelen ondersteuning met een vormingsaanbod: www.magentaproject.be
  • Het project 'Loopbaan met Zorg' maakt zorg van bewuste loopbaankeuzes of opleidingskeuze voor ouders die de zorg dragen voor een zorgenkind:  http://www.loopbaanmetzorg.be/

 

Mantelzorgverenigingen

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers die erkend zijn door Zorg en Gezondheid. Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van zo’n vereniging. Hieronder vind je de adressen en contactgegevens van die 6 erkende verenigingen van gebruikers en mantelzorgers:

Steunpunt Mantelzorg (socialistische mutualiteit)
Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 03 94
E: steunpunt.thuiszorg@socmut.be
www.steunpuntmantelzorg.be

Vzw Liever Thuis LM (liberale mutualiteit)
Livornostraat 25 - 1050 Elsene
T: 02 542 87 09
E: lieverthuis@mut400.be
www.lieverthuis.mut400.be

Ziekenzorg CM (Christelijke mutualiteit)
Haachtsesteenweg 578/40- 1031 Schaarbeek
T: 02 246 47 81
www.ziekenzorg.be

Mantelzorgtelefoon Ziekenzorg CM: 078 15 50 20

Ons Zorgnetwerk (Ons)
Remylaan 4B - 3018 Wijgmaal
T: 016 24 49 49
E: onszorgnetwerk@ons.be
www.onszorgnetwerk.be

OKRA-ZORGRECHT van OKRA, trefpunt 55+ (OKRA)
Bezoekadres: Haachtsesteenweg 579 - 1030 Schaarbeek
Postadres: Postbus 40 - 1031 Brussel
T: 02 246 57 72
E: zorgrecht@okra.be
www.okrazorgrecht.be

S-Plus Mantelzorg (Socialistische Mutualiteiten)

Sint Jansstraat 32-38 - 1000 Brussel
T: 02 515 02 63
E: mantelzorg@s-plusvzw.be
www.s-plusvzw.be/mantelzorg