Test voor werkgevers

TEST VOOR WERKGEVERS

Deze test is een beknopte zelftest opgebouwd uit 40 stellingen, gebaseerd op de drie pijlers van een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid – visie, cultuur van bespreekbaarheid en maatregelen. De test geeft je de mogelijkheid om de huidige positie van je eigen organisatie m.b.t. een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te bepalen. De uitdraai die na het invullen van de test volgt, brengt de sterktes van je organisatie in kaart, alsook in welke (aspecten van de) pijlers je nog meer kan investeren. Je kan de test invullen aan het begin van een traject rond mantelzorgvriendelijk ondernemen. Het dient met andere woorden als trigger om jou en andere actoren binnen je organisatie te laten nadenken over het thema mantelzorg en hoe dit thema in jouw organisatie (al dan niet) zichtbaar is. In die zin werkt de test enkel indicatief. Grijp de test aan om te reflecteren over de huidige stand van zaken, het gewenste toekomstbeeld en de manier waarop je een gepersonaliseerd traject rond mantelzorgvriendelijkheid wenst uit te bouwen.